Måling

MAIK er klare for AMS-prosjekter. Vårt konsept: Forprosjekt, gjennomføring i utrullingsprosjektet og drift i form av innsamling av måleverdier.

Planlegging

I forprosjektet planlegger vi utrullingsprosjektet. Forprosjektets mål er å utarbeide et prosjektdirektiv for prosjektet med detaljert beskrivelse av alle aktiviteter. Typiske aktiviteter i forprosjektet er:

 

 • Utarbeide, sende ut og evaluere forespørsler for montasje og utstyr.
 • Utrede og velge teknologi for innsamling, f.eks. radio eller PLC.
 • Beskrive prosessene for utrulling (målerbytter f.eks. med arbeidsordre og PDA), ruteplanlegging, avvikshåndtering og rapportering.
 • Utarbeide budsjett for utrullingsprosjektet.
 • Etablere prosjektdirektivet med tidsplan, prosjektorganisasjon, leveranser, ressursplan m.m.

 

Prosjekt

I prosjektet er hovedaktivitetene å bytte målere samt å etablere kommunikasjonen. Aktuelle aktiviteter i utrullingsprosjektet:

 

 • Detaljert ruteplanlegging.
 • Prosjektledelse av utrullingen.
 • Rapportering av avvik.
 • Budsjettoppfølging.
 • Beskrive prosessene for innsamling av måleverdier.
 • Overlevering til drift.

 

Drift

Måleravdelingen har som mål å sørge for effektiv innsamling av målerverdier og kvalitetssikring av disse. Dette kan være fra ulike energikilder som for eksempel strøm, vann, gass og fjernvarme. I verdikjeden innsamling inngår blant annet disse aktivitetene:

 

 • Automatisk innsamling fra konsentratorer.
 • Validering og kontroll av innsamlingsresultatet.
 • Rapportering av avvik.
 • Oversending av måleverdier til kundene.

 

MAIK som AMS leverandør

MAIK kan ta hovedansvar for et AMS prosjekt eller vi kan tilby ett utvalg av tjenester til kundene. Vårt konsept er basert på at kunden selv kan velge hvor mye de vil gjøre og hvor mye de vil at vi som leverandør skal gjøre. 

MAIK har lang erfaring med måleverdihåndtering og vårt konsept for drift og innsamling er basert på effektive og sikre prosesser og rutiner. Som driftsleverandør har vi i dag mot våre eksisterende kunder en tjenestekatalog som i detalj beskriver de oppgaver som skal utføres og hvordan de skal utføres. Dette gir våre kunder forutsigbarhet og kvalitet.

Gjennom våre kunder har MAIK i dag måleverdihåndtering for 102.000 sluttkunder. Dette vil gi betydelige stordriftsfordeler for de som ønsker å benytte oss for innsamling av måleverdier.

 

Kontakt oss for mer informasjon:

 

Leder måling: Per Gunnar Rækken, per.gunnar.raekken@maik.no, mob: 958 11 605