Konsulent

MAIK kan bidra med konsulenttjenester innenfor hele tjenestespekteret i energibransjen

MAIK har ansatte med lang erfaring fra energibransjen. Vi arbeider med alle prosesser for kraft- og nettselskaper. MAIK kan bidra med konsulenttjenester innenfor hele tjenestespekteret i energibransjen. For å belyse bredden i vårt engasjement nevner vi:

 

  • Vi har gjennomført seks konverteringer til ElWin og solid erfaring med å kjøre i gang med ElWin som kundesystem. Vi utfører i dag tjenester i åtte separate installasjoner av kundesystemet ElWin.

 

  • MAIK har hatt prosjektlederansvar for gjennomføring av AMS på Hvaler utenfor Fredrikstad med bytte av over 8.000 målere. I dag samler vi inn timesverdier fra disse målerne daglig. Vi har også opparbeidet oss god kunnskap om andre nytteverdier i forbindelse med AMS.

 

  • MAIK er med i et industrielt forsknings og utviklings prosjekt (IFU-prosjektet) med eSmart Systems, Fredrikstad Energi og Sogn- og Fjordane Energi for å utvikle framtidens systemløsning for nett- og kraftselskaper. Dette er et spennende prosjekt hvor ny teknologi tas i bruk for å skreddersy smarte løsninger etter våre og våre kunders behov.