MAIK AS er 100 % eid av Fredrikstad Energi AS

Maik AS
Stabburveien 18, Fr.Stad
Kveldroveien 3, Vinterbro

Tlf: 64 96 41 50
Fax: 64 96 40 01
Epost: firmapost@maik.no