Sertifiseringer

Vi er stolte over våre miljø- og kvalitetssertifiseringer!

- En trygghet for våre kunder 

Miljøfyrtårn

 

MAIK er sertifisert som Miljøfyrtårn, Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. For å oppfylle bransjekravene til sertifiseringen har vi gjennomført tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Som Miljøfyrtårn leverer vi årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Som stiftelsen sier på sine hjemmesider: "Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!"

 

Her ser du miljørapportene:

 

Miljorapport MAIK avd. Fredrikstad

Miljorapport MAIK avd. Vinterbro

 

 

Sellihca - Nordic Utility Qualification System and Vendor Database 

 

MAIK er sertifisert i henhold til Sellihca Kvalifikasjonsordning. Sellihca er et unikt samarbeid mellom ledende nordiske  energiselskap. Gjennom Sellihca gis leverandører på en enkel og strukturert måte mulighet for å søke om kvalifisering for leveranser av varer og tjenester til et stort antall Nordiske energiselskap.  

Sellihca er etablert i tråd med EU-direktivene og lover og forskrifter som regulerer anskaffelsesaktivitene i energibransjen. Det er de deltakende energiselskaps målsetting å opprette de fleste tilbyderlister med basis i Sellihca. Hvert selskap står imidlertid fritt til å benytte alle de anskaffelsesprosedyrer som er tilgjengelige ifølge norsk lov og EU/EØS-reglene. Enkelte selskap er ikke underlagt EU's regelverk, og vil benytte systemet som et felles leverandørregister.

Tradisjonelt har leverandører måttet gi informasjon om sitt tilbud av varer og tjenester til hvert enkelt energiselskap. Gjennom Sellihca er denne prosessen forenklet. Nå kan leverandøren forholde seg til en felles nordisk kvalifikasjonsordning, hvor de fleste større nordiske energiselskap deltar. Sellihca vil derfor være den viktigste innfallsport for leverandører som ønsker å tilby produkter og tjenester til den nordiske energisektoren.

Sellihca opereres fra Arendal (Norge), Stockholm (Sverige) og København (Danmark).

Her ser du sertifiseringen

Maik AS
Stabburveien 18, Fr.Stad
Kveldroveien 3, Vinterbro

Tlf: 64 96 41 50
Fax: 64 96 40 01
Epost: firmapost@maik.no