Verdigrunnlag

Visjon - Vi skal være steget foran

I visjonen ligger en fremtidig idé om å skape glade og fornøyde kunder, utvikle de nyeste og mest effektive løsningene og gi kunden en optimal og god følelse av frihet og tilfredshet.

For de ansatte skal den fungere som en motivator og et fyrtårn, slik at alle ser kursen og har noe å strekke seg etter.

 

Våre kjernverdier er:

 

Pålitelig
Ved avregning og fakturering av våre kunders kunder er MAIK helt avhengig av å være pålitelige. Med «pålitelig» mener vi å ha høy troverdighet, tillit, levere kvalitet, opptre seriøst, ta samfunnsansvar, sikker levering, forutsigbar og en leverandør kunden kan regne med, stø kurs overfor både kunder og ansatte.


Kompetent
Med utviklingen i energibransjen med stadig høyere krav til teknisk kompetanse og utvikling må MAIK oppleves «kompetent». I dette ligger å levere høy kvalitet, fremstå med rett kompetanse.


Fremtidsrettet
Kundene vil vi skal være enda mer proaktive og vi knytter dette opp til å foreslå nye løsninger og tjenester. I dette ligger at MAIK må være «fremtidsrettet». I ordet fremtidsrettet forstås nytenkende, evne til å snu seg fort, vilje til å tenke utradisjonelt, ta i bruk ny teknologi, forretningsutvikling, nyskapende, lage bærekraftige løsninger/tjenester.

tet

  

Maik AS
Stabburveien 18, Fr.Stad
Kveldroveien 3, Vinterbro

Tlf: 64 96 41 50
Fax: 64 96 40 01
Epost: firmapost@maik.no