Credit Score Attest

MAIK oppnår 897 poeng i Experian sin Credit Score. Dette gir oss karakteren "Beste kredittverdighet"

Attesten fra Experian:

Maik AS
Stabburveien 18, Fr.Stad
Kveldroveien 3, Vinterbro

Tlf: 64 96 41 50
Fax: 64 96 40 01
Epost: firmapost@maik.no