ELHUB – Er du klar for femtiden?


- Strenge krav til datakvalitet
- Rapportering til Elhub
- Kortere tidsfrister for målerverdiene. Alt skal være på plass innen 07.00 alle dager!

 

MÅLERVERDIHÅNDTERING


Vår måleravdeling rapporterer og overvåker datatrafikk til Elhub og andre systemer. Vi gir høy sikkerhet og trygghet med døgnkontinuerlig overvåkning av målerverdiinnsamling og kommunikasjonssystem.


- Nettnytte – En løsning som er uavhengig av målerleverandør
- Kvalitetskontroll av målerverdier
- Estimering av manglende verdier
- Målerverdiinnsamling profil/time