20 september gjennomførte Energi Norge seminar om gjennomfakturering og anbefalte avtalestandarder. Cecilie Lunde fra MAIK holdt et engasjerende innlegg rundt temaet "Hva innebærer implementering av gjennomfakturering i praksis?"


MAIK er prosjektleder for både kraft- og nettselskaper i deres implementering av gjennomfakturering i henhold til den nye forskriften.


Aktuelle temaer i implementeringsprosjektene ble diskutert på seminaret som eksempel:


o Hva bør avtalene mellom nettselskapene og strømleverandørene inneholde?
o Hvilke detaljerte rutiner er det nødvendig å avtale utover forskriftens bestemmelser?
o Bankgarantien; hva trenger man å vite og hvordan kan det følges opp?
o Tilpasning av IT-system


MAIK har lang erfaring fra gjennomfakturering for kraftselskaper og har utført gjennomfakturering for enkelte kunder i mange år.


Er dere nysgjerrige eller i prosess med gjennomfakturering? Ta gjerne kontakt med oss. Vi kan bistå både i prosjekt eller som konsulenter.