AMS–det enkle er ofte det beste

I Fredrikstad Energi AS (FEAS) skal det byttes 90.000 målere. Jon Gunnar Grimstad i MAIK er prosjektleder for dette prosjektet.

I Fredrikstad Energi AS (FEAS) skal det byttes 90.000 målere. Jon Gunnar Grimstad i MAIK er prosjektleder for dette prosjektet. Vi gjennomfører dette prosjektet med en ganske liten prosjektorganisasjon og med folk fra linjen som jobber med akkurat de samme arbeidsoppgavene som er aktuelle i AMS-prosjektet. Med en liten og kompetent organisasjon får vi korte beslutningsveier, effektiv gjennomføring og holder kostnadene lave. AMS angår mange og vil i perioder bli hektisk, men det meste er kjent fra før og begrepet «det enkle er ofte det beste» gjelder også her.

 

Målere vil anskaffes i løpet av året og deretter gjennomføres de nødvendige forberedelser mot utrullingen i som starter 2016. MAIK drifter i dag allerede 8.500 AMS-målere med ansvar for både innsamling og feltarbeid og er godt forberedt på å drifte de nye målerne som settes opp.