Elhub og NBS *

Forberedelsene til Elhub og Nordic Balance Settlement (NBS) er nå i full gang.

Dato:

Forberedelsene til Elhub og Nordic Balance Settlement (NBS) er nå i full gang. NBS skal være i drift april 2016 og Elhub skal være i drift i februar 2017. Før den tid skal det gjøres mange forberedelser hos alle markedsaktører.  Allerede i 2015 skal mye av grunnlaget for NBS og Elhub være på plass. I tiden frem til oppstart av NBS og Elhub skal systemer oppdateres og testes, data skal vaskes og migreres, strukturdata skal oppdateres og nye prosesser og rutiner skal innføres. Dette kommer samtidig med innføring av AMS og i tillegg til daglig drift.


MAIK har gjennom aktiv deltagelse i flere av Elhubs ekspertgrupper og tett dialog med Statnett fått god oversikt over hva som må gjøres av forberedelser både for Elhub og NBS, og vi bistår allerede flere av våre kunder med dette.
Maik kan hjelpe dere med aktiviteter knyttet til:


• Prosjektledelse/oppfølging av milepæler
• Rapportering og uttrekk av data fra Elwin
• Kontroll av datakvalitet
• Datavask
• Oversendelse av migreringsfiler til Elhub og oppfølging av returfiler
• Forberedelser til innføring av nettavregningsområder
• Strukturdata til NBS
• Test av meldinger og prosesser – aktørgodkjenning både for NBS og Elhub

 

Fakta om Elhub:
Elhub skal være den sentrale datahuben for måleverdier og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Elhubs hovedfunksjoner er automatisert måleverdiprosessering og måleverdidistribusjon samt prosessering av markedsprosesser som leverandørbytter, flyttinger og rapportering. Elhub vil endre og forenkle hverdagen for alle kraftleverandører og nettselskaper i Norge. Elhub skal settes i drift i februar 2017.