Endring i forsinkelsesrente og forbruksavgift fra 1.7.15

Endring i forsinkelsesrente og forbruksavgift fra 1.7.15

Forsinkelsesrenten endres fra 9,25 % til 9,0 %. Med virkning fra 1.7.2015

Forsbruksavgiften endres fra 13,65 øre/kwh til 14,15 øre/kwh. Med virkning fra 1.7.2015

Nedenfor finner sees finanskomitéens innstilling:

 

 

 

 

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2014-2015/inns-201415-360.pdf