Elhub og NBS forberedelser

 

Status for Elhub og NBS prosjektene er at innføring av NBS er utsatt fra april 2016 til oktober 2016. Elhub prosjektet jobber fortsatt mot oppstart i februar 2017.


Maik er i full gang med forberedelser til Elhub og NBS. Vi bistår våre kunder med kontroll av data, datavask, testing og klargjøring av systemer.


Nettavregningsområder er implementert i Elwin for alle våre kunder. Databasene er oppdatert og klare til å benytte nettavregningsområder i rapporteringen, men funksjonaliteten vil ikke bli tatt i bruk før NBS går på lufta.


Kvalitetskontroll og manuell oppdatering av data er i gang hos alle våre kunder. Maik bistår kundene med uttrekk av data, rutinebeskrivelser og utarbeidelse av informasjonsbrev. I tillegg utfører vi all rapportering av data til Elhub og gjennomfører test og godkjenning av meldinger og prosesser mot Elhub og Ediel portalen for våre kunder.


Vi nærmer oss milepæl 2 (M2) i Elhub prosjektet. Denne milepælen omfatter første reelle overføring av data til Elhub. Alle aktive målepunkt, kunder og kontrakter skal være overført til Elhubs dataanalyseverktøy (DAM) innen 1. november 2015. Milepælen er i hovedsak en test av den tekniske infrastruktur mot Elhub, men vi vil også få en oversikt over kvaliteten på dataene vi sender inn.


Maik har nå rapportert inn data til milepæl M2 for alle våre kunder og er således godt i rute.


Hva skjer videre fremover?


Arbeidet med datavask vil intensiveres fremover.  1. kvartal 2016 vil vi starte arbeidet med å vaske inn personnummer for alle privatkunder.
Neste milepæl i Elhub er milepæl M3 med frist 1. mars 2016. I denne milepælen ligger både inrapportering av data og krav til kvaliteten på data. Kvalitetskravet er at 95 % av innrapporterte data skal være korrekte. I tillegg skal personnummer være innhentet for alle personkunder.