Regnskap og økonomi

 

MAIK leverer tjenester som dekker hele økonomifunksjonen i ditt nett- eller kraftselskap.
Vi leverer regnskaps- og økonomitjenester til en rekke kunder med fokus på effektivitet, lønnsomhet og personlig service.

 

Regnskapet inneholder viktig informasjon om bedriftens stilling og utvikling, og er et av de aller viktigste styringsverktøyene i en bedrift. Vi legger derfor stor vekt på at de regnskapene vi presenterer skal være godt gjennomarbeidet og kontrollert.

 

Overlater du regnskapet til oss, gir vi deg oversiktlige rapporter som viser den økonomiske situasjonen i bedriften til enhver tid, sammenlignet med budsjett eller regnskapstall for tidligere perioder. Vi har tekniske løsninger som gjør at jobben gjøres effektivt, og du kan få tilgang til data der du er, når du ønsker det!

 

Vi kan være din totale samarbeidspartner innen regnskap og økonomi.
Ta kontakt med Heidi og hennes team for en hyggelig prat om hvordan dine prosesser kan løses best mulig.

 

 

Tlf. 901 54 554

Epost: heidi.ustvedt@maik.no