Tilleggshøring for Gjennomfakturering


NVE har kommet med en tilleggshøring for gjennomfakturering hvor høringsfristen var 5.desember 2015. Høringen innebærer at et kraftselskap ikke kan differensiere tilbud om gjennomfakturering mellom forbrukere innenfor samme nettområde. Dersom en kraftleverandør har avtale om gjennomfakturering med et nettselskap, må kraftleverandøren gjennomfakturerer for alle målepunkt tilknyttet forbrukere innenfor samme nettområde. Denne tilleggshøringen medfører en forenkling av meldingsutveksling i forhold til opprinnelig høring.

Enhver forbruker som ønsker å inngå avtale om levering av kraft, må akseptere gjennomfakturering dersom kraftleverandøren har inngått avtale om gjennomfakturering med forbrukerens nettselskap. Kraftleverandøren skal betale nettleie på vegne av forbruker uavhengig av innbetaling fra forbruker.

Nettselskapet kan si opp avtale om gjennomfakturering dersom kraftleverandøren innen 9 dager etter utstedt purring ikke har betalt utestående krav. Nettselskapet skal informere på sine nettsider om hvem som leverer kraft i sitt område samt hvem som tilbyr gjennomfakturering.

NVE har nylig kommet med informasjon om at et vedtak kan ventes i løpet av første tertial 2016, og at endringene tidligst vil tre i kraft 1. september 2016. Dette er et utdrag av tilleggshøringen, for fullstendig informasjon henvises til NVE.no

 

Vi KAN gjennomfakturering


MAIK gjennomfakturerer i dag for flere av våre kunder og har flere års erfaring og god kompetanse. Ikke minst har vår erfaring bidratt til effektive prosesser og vi håndterer mottak av både manuelle og elektroniske nettfakturaer i dag. I tillegg til selve gjennomfaktureringen, tilbyr vi å følge opp det enkelte nettselskap for å etablere gjennomfakturering for den enkelte sluttkunde. Vi kan dermed håndtere alt vedrørende gjennomfakturering for våre kunder, slik at kompetanse hos det enkelte selskap ikke er nødvendig for å starte gjennomfakturering.

 

Ta kontakt i dag for en hyggelig prat om gjennomfakturering.

Morten Østerud (salgskonsulent), tlf. 91 00 61 90, mail: morten.osterud@maik.no
Lars Hasselgård (markedssjef), tlf. 91 81 74 67, mail: lars.hasselgard@maik.no