Den 23. mai 2017 ble kundeavtale mellom Andøy Energi AS og MAIK AS signert.

Pilotprosjekt med stenging via AMS måler

MAFI tjenester for Eidsiva Bioenergi

MAIK har stand på årsmøtet

Endring i forbruksavgift og purregebyr fra 1.1.17

Vannmåling på Hvaler

Undertegnet kundeavtale i november

Status  

20. september gjennomførte Energi Norge seminar om gjennomfakturering og anbefalte avtalestandarder.

MAIK vil også i år delta med stand på Markedskonferansen.

Vi starter inkassovirksomhet

Elhub utsatt til 23.10.2017

Er du netteier?

Er du kraftleverandør?

Ny kunde implementert i 2016

Maik som utstiller på Defo

Alle målerverdier skal være på plass i Elhuben innen kl. 07.00 alle dager!

Lave tap for MAIK's kunder

Bruker ElWin og Zynergy

Flere artikler:
10.03.2016Tilleggshøring gjennomfakturering
27.10.2015MAIK kan være din totale samarbeidspartner innen regnskap og økonomi.
27.10.2015MAIK er tilstede på alle høstens konferanser
27.10.2015Elhub og NBS forberedelser
26.08.2015NVE endrer reglene for konserninterne kjøp
26.08.2015Vi bygger fremtidens driftssentral
26.08.2015Begrenset adgang til forskuddsfakturering
22.06.2015Endring i forsinkelsesrente og forbruksavgift fra 1.7.15
17.06.2015Elhub og NBS !
08.06.2015AMS–det enkle er ofte det beste
 Arkiv