Outsource?

Vi ønsker at våre kunder skal oppnå flere av disse målene når de velger MAIK som tjenesteleverandør:

Kvalitet og kontroll

 

 • Tjenesteleveranse i henhold til gjeldene lover og forskrifter fra NVE
 • Økt kvalitetskontroll og reduksjon av antall feil
 • Tilgang til kompetanse og bransjespesifikk erfaring
 • Forutsigbarhet, og overholdelse av tidsfrister

 

Forretningsdrift og kundeservice

 

 • Frigjort tid til fokus på kjernevirksomheten
 • Mer fornøyde kunder
 • Bedret konkurransekraft
 • Redusert sårbarhet
 • Fleksibilitet i tjenesten ved vekst eller endringer

 

Kostnadsreduksjon

 

 • Lavere kostnader til administrasjon
 • Reduksjon i antall ansatte
 • Stordriftsfordeler
 • Begrense tap på fordringer

 

Effektivisering

 

 • Riktigere utnyttelse av teknologi
 • Reduksjon av det totale tidsforbruket
 • Færre flaskehalser
 • Effektiv bruk av riktige ressurser